FYH360แรงม้า

ส่งมอบรถFYH360 ดั้มพ์เกษตรต่อพ่วง

ยินดีกับรถใหม่ FYH360 ดั้มพ์เกษตรต่อพ่วง ส่งตรงถึงหน้าโรงสี พร้อมจดทะเบียนที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ ขอให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆไปครับ